Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Metody i formy działalności służb specjalnych Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Internet
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Rosja
  • Służby specjalne
  • Walka informacyjna
Abstract

PL Celem artykułu jest analiza metod działania służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni. Autor artykułu na podstawie ujawnionych incydentów cybernetycznych z ostatniej dekady oraz oficjalnych komunikatów organów różnych państw oskarżających stronę rosyjską o cyberataki, wyróżnia kilka głównych form aktywności rosyjskich służb specjalnych w cyberprzestrzeni. Należą do nich m.in. szpiegostwo cybernetyczne, ingerencja w wybory, walka informacyjna (dezinformacja) oraz sabotaż cybernetyczny. Ponadto autor podejmuje próbę wskazania przyczyny skuteczności cyberataków.

Pages (from - to)

255 - 266

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 264-266.

Book

Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej

Points of MNiSW / chapter

20.0