Processing may take a few seconds...

Article


Title

Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Intelligence and counterintelligence In the structure of the state organs of the Republic of Estonia

Year of publication

2019

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1(5)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Estonia
 • Kontrola
 • Prawo
 • Służby specjalne
 • Wywiad wojskowy
EN
 • Control
 • Estonia
 • Homeland security
 • Law
 • Military intelligence
 • National security
 • Special services
Abstract

PL Celem artykułu jest analiza statusu prawnego, organizacji i uprawnień służb specjalnych Republiki Estonii. Autor prezentuje misję i zakres zadań Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kaitsepolitsei), Estońskiej Służby Wywiadowczej (Välisluureamet) oraz Centrum Wywiadu Wojskowego (Luurekeskus). Ukazuje również uwarunkowania historyczne estońskich służb specjalnych oraz ich umiejscowienie w strukturze organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, a także przedstawia system nadzoru na ich działalnością.

EN The article presents an analysis of the legal status, organization and powers of the special services of the Republic of Estonia. The author presents the mission and tasks of the Estonian Internal Security Service (Kaitsepolitsei), the Estonian Foreign Intelligence Service (Välisluureamet) and the Military Intelligence Centre (Luurekeskus). The article show the historical aspect of the Estonian special services and their location in the structure of state organs responsible for national security. In addition, the author presents a surveillance system on the activities of intelligence and counterintelligence services

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

121 - 134

DOI

10.34739/dsd.2019.01.09

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/Kaminski_De_Securiatete_NUMER_9-1_2019.pdf

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych 132-134.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH