Processing may take a few seconds...

Article

Title

Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Intelligence and counterintelligence In the structure of the state organs of the Republic of Estonia

Year of publication

2019

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1(5)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Estonia
  • Służby specjalne
  • Wywiad
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

121 - 134

DOI

10.34739/dsd.2019.01.09

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/Kaminski_De_Securiatete_NUMER_9-1_2019.pdf

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych 132-134.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH