Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

6.3 Security studies
6.5 Political science and public administration
6.7 Law

Journal unique ID

200379

Publisher name

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Editorship

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Żytnia 39 08-110 Siedlce tel. 25 643 18 62 e-mail: secu_et_defen@uph.edu.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

2450-5005

Publication frequency

half-yearly

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/682/

Comments

Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik. Porusza problemy z zakresu szeroko rozumianej obronności. Czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje umieszczone na stronie periodyku są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi). Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: Erih Plus, BazHum, BazEkon, CEON. Obszarem zainteresowania pisma jest opis i wyjaśnienie wielowątkowości, wieloaspektowości i wielowymiarowości istoty bezpieczeństwa. Celem czasopisma jest aktywizowanie do podjęcia interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów naukowych młodego, jak i bardziej doświadczonego środowiska naukowego. Zamieszczane publikacje mają charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

Current scoring

40.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2017 1.0 ---
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2022 40.0 ---