Processing may take a few seconds...

Journal

Title

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.7 Law

Journal unique ID

200379

Publisher name

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Editorship

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. Żytnia 39 08-110 Siedlce tel. 25 643 18 62 e-mail: secu_et_defen@uph.edu.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

2450-5005

Publication frequency

half-yearly

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/682/

Comments

Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik. Porusza problemy z zakresu szeroko rozumianej obronności. Czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje umieszczone na stronie periodyku są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi). Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: Erih Plus, BazHum, BazEkon, CEON. Obszarem zainteresowania pisma jest opis i wyjaśnienie wielowątkowości, wieloaspektowości i wielowymiarowości istoty bezpieczeństwa. Celem czasopisma jest aktywizowanie do podjęcia interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów naukowych młodego, jak i bardziej doświadczonego środowiska naukowego. Zamieszczane publikacje mają charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 1.0 ---
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---
  • 2022 40.0 ---