Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Typologia wywiadu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Kontrwywiad
  • Kontrwywiad wojskowy
  • Służby specjalne
  • Wywiad
  • Wywiad amerykański
  • Wywiad wojskowy
  • Stany Zjednoczone (USA)
Abstract

PL Celem artykułu jest charakterystyka typologii wywiadu z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Autor, analizując akty prawne, strategie i inne dokumenty rządowe, a także literaturę z zakresu nauki o wywiadzie (intelligence studies), przedstawia podstawowe kategorie wywiadu w Stanach Zjednoczonych oraz daje odpowiedź, na czym polega ich specyfika w porownaniu z innymi państwami świata.

Date of online publication

15.02.2022

Pages (from - to)

117 - 128

Comments

Bibliografia na stronach 127-128. Streszczenie angielskie.

Book

Animus Belli 2019 : duch wojny. T. 3, Zmienność w historii sztuki wojennej

Presented on

Animus Belli IV, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0