Processing may take a few seconds...

Book


Title

Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Za główny cel monografii przyjęto przedstawienie koncepcji powszechnego obowiązku obrony w nowych uwarunkowaniach bezpieczeństwa i nowo tworzonym systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Cele szczegółowe zaś przyjęły następującą treść: 1) określenie istoty, znaczenia i zakresu przedmiotowo-podmiotowego powszechnego obowiązku obrony, 2) usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat powszechnego obowiązku obrony w Polsce, 3) zaprezentowanie ewolucji powszechnego obowiązku obrony w Polsce i wskazanie prawidłowości w tym zakresie, 4) zdefiniowanie modeli powszechnego obowiązku obrony w wybranych państwach europejskich, 5) charakterystyka rozwiązań systemowych i prawo-organizacyjnych powszechnego obowiązku obrony w Polsce, 6) porównanie organizacji i funkcjonowania powszechnego obowiązku obrony w wybranych państwach europejskich, 7) określenie wpływu sytuacji bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego na model powszechnego obowiązku obrony, 8) sformułowanie modeli powszechnego obowiązku obrony..... Praca stanowi materiał poglądowy w zakresie formułowania założeń aksjologicznych, organizacyjnych i legislacyjnych powszechnego obowiązku obrony i będzie tworzyć wykładnię wiedzy w tym zakresie, która zostanie wykorzystana w praktyce działalności organów państwa. Ponadto, stanowi podstawową pomoc naukową dla studentów na kierunku bezpieczeństwo oraz na innych kierunkach nauk społecznych. W tym zakresie, spełnia standardy monografii i podręcznika akademickiego oraz wypełnia istniejącą lukę poznawczą i dydaktyczną (wspomagając m.in. rozwój kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, a także prawo). Rezultatem będzie trwały efekt w postaci podnoszenia przygotowania i kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w tym obronną w Polsce w różnego typu instytucjach państwa. Teoretyczny charakter badań, jak i ich utylitarność, wynikające z odpowiedniego doboru narzędzi badawczych sprawia, że ich rezultatem jest wiedza naukowa, która może być spożytkowana do podnoszenia standardów wykonywania przez różne podmioty powszechnego obowiązku obrony na rzecz bezpieczeństwa państwa lub – szerzej – bezpieczeństwa narodowego. Zakładamy, że monografia znajdzie zainteresowanie pośród przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji społecznych, a także przedstawicieli środowisk naukowych i studentów uczelni wyższych.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

394

ISBN

978-83-7523-735-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052607016005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Powszechny%20obowiązek%20obrony.%20Źródła,%20zakres,%20modele&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9033499174035645541&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Europa
  • Polska
  • Powszechny obowiązek obronny
  • Prawa i obowiązki obywatelskie
  • System obronny państwa
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronach 375-394. Monografia dla przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji społecznych, a także przedstawicieli środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni.

Chapters
Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny (p. 29-44)
Elementy systemowe powszechnego obowiązku obrony (p. 45-120)
Powszechny obowiązek obrony (wojskowy) w II Rzeczypospolitej (p. 130-154)
Powszechny obowiązek obrony w okresie Polski Ludowej (p. 155-184)
Powszechny obowiązek obrony III RP (p. 185-194)
Powszechny obowiązek obrony w wybranych państwach europejskich (p. 267-316)
Miejsce i rola powszechnego obowiązku obrony w systemie bezpieczeństwa narodowego (p. 317-366)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0