Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Psychological Aspects of Armed Conflicts

Redaktorzy

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

404

ISBN

978-83-944423-2-3

URL

http://wydawnictwotwo.pl/index.php/2020/09/29/psychological-aspects-of-armed-conflicts/

Słowa kluczowe
PL
 • Konflikty zbrojne
 • Nerwice wojenne
 • Operacje psychologiczne
 • Psychologia
 • Wojna hybrydowa
 • Wojna psychologiczna
 • Zdrowie psychiczne
EN
 • Armed conflicts
 • Hybrid warfare
 • Mental health
 • Psychology
 • Psychological operations
 • Psychological war
 • War
 • War neuroses
Uwagi

Bibliografia na stronach 368-401. Część prac w języku angielskim.

Rozdziały
Operacje psychologiczne jako element walki informacyjnej w konfliktach zbrojnych (s. 61-80)
Obrona psychologiczna społeczeństwa w strategicznych dokumentach państwa na przykładzie Estonii (s. 100-111)
Servicemen and Non-Combatants Treatment and Training to Overcome Hybrid War Consequences (s. 148-163)
Wyzwania psychologiczno-informacyjne dotyczące udziału ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych (s. 206-214)
Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0