Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ewolucja wywiadu jako instytucji państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia stanowi efekt 5-letnich badań nad ewolucją współczesnego wywiadu jako instytucji państwa. Główny problem badawczy został sformułowany w formie pytania: jakie zasady i prawidłowości najlepiej wyjaśniają podstawowe mechanizmy procesu ewolucji współczesnego wywiadu, w tym w szczególności główne przyczyny zmian (lub ich braku), stabilności instytucjonalnej (lub niestabilności) oraz odporności na zmianę i trwałości rozwiązań instytucjonalnych? Natomiast głównym celem monografii było wyjaśnienie podstawowych mechanizmów, które wpłynęły na proces ewolucji wywiadu jako instytucji państwa i jego trwałego powiązania ze strukturami państwa. Praca obejmuje analizę porównawczą wywiadu w siedmiu państwach w perspektywie długookresowej. Proces badawczy przeprowadzono w oparciu o tradycję teoretyczną nurtu instytucjonalizmu historycznego (historical institutionalism) wykorzystywanego dotychczas głównie w naukach o polityce. Tym samym jest to ciekawa próba zaadoptowania do nauk o bezpieczeństwie koncepcji i metod badawczych instytucjonalizmu historycznego, co może przyczynić się do rozwoju narzędzi analitycznych tej dyscypliny naukowej.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2021

Number of pages

550

ISBN

978-83-8263-098-5

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/ewolucja-wywiadu-jako-instytucji-panstwa/

Keywords
PL
  • Historia
  • Kontrwywiad
  • Służby specjalne
  • Wywiad
EN
  • Espionage
  • History
  • Special services
Obligatory copy

yes

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0