Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Obrona narodowa Republiki Estonii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Adam Marszałek

Data opublikowania

2018

Liczba stron

273

ISBN

978-83-66220-42-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002638

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Estonia
  • Obronność państwa
  • Planowanie obronne
  • Polityka
  • Strategia obronna
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 253-269.

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0