Processing may take a few seconds...

Book


Title

Obrona narodowa Republiki Estonii

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia prezentuje wyniki badań naukowych na temat estońskiego systemu obrony narodowej. Autor ukazuje jakie uwarunkowania historyczne, polityczne, społeczne i kulturowe wpłynęły na koncepcję obrony narodowej Republiki Estonii oraz wyjaśnia jakie zjawiska i zdarzenia (zewnętrzne i wewnętrzne) z lat 1991-2018 ukształtowały ten system. Ponadto autor analizuje strategiczne dokumenty planowania obronnego oraz rozwiązania prawno-organizacyjne Republiki Estonii i wskazuje na ich podstawie charakterystyczne cechy estońskiego modelu obrony narodowej. Organizacja systemu obrony narodowej Republiki Estonii przedstawiona jest w podziale na obronę militarną i niemilitarną. Autor wyszczególnia również zadania i kompetencje naczelnych organów państwa oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (m.in. Estońskie Siły Obrony, Estońska Liga Obrony, Policja i Straż Graniczna, służby specjalne, Urząd ds. Systemów Informatycznych i inne). Oprócz aspektów naukowych monografia ma za zadanie umożliwienie polskiemu czytelnikowi lepszego poznania i zrozumienia Estonii i Estończyków

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Adam Marszałek

Date of publication

2018

Number of pages

273

ISBN

978-83-66220-42-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002638

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Estonia
  • Obronność państwa
  • Planowanie obronne
  • Polityka
  • Strategia obronna
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 253-269.

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0