Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawnoustrojowy status Sił Zbrojnych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Legal Status of the Polish Armed Forces in the Constitution of the Republic of Poland

Year of publication

2019

Published in

Roczniki Nauk Prawnych

Journal year: 2019 | Journal volume: t. XXIX | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Czechy
 • Dania
 • Francja
 • Estonia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Prawo wojskowe
 • Prawodawstwo
 • Siły zbrojne
 • System obronny państwa
EN
 • Army
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Military law
 • National security
 • Norway
 • Poland
 • Spain
Abstract

EN The article presents the results of research of the legal status of the Polish Armed Forces in the Constitution of the Republic of Poland. The key problems include the role of the Armed Forces in the implementation of the main goals of the Polish state and their relations to other constitutional principles and the duty to defend the Homeland. The article also presents the competences of the executive and legislative authorities in the aspect of defence and security as well as civil and democratic control over the Armed Forces. Polish legal solutions were compared with the constitutions of NATO member states – Germany, France, Spain, Greece, Denmark, Norway, Estonia and the Czech Republic.

PL Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie prawnoustrojowego statusu Sił Zbrojnych w Konstytucji RP. Analizie została poddana rola Sił Zbrojnych RP w realizacji głównych celów państwa polskiego i ich relacje do innych zasad ustrojowych oraz obywatelskiego obowiązku obrony Ojczyzny. Ponadto omówione zostały kompetencje naczelnych organów państwa w aspekcie obronności i bezpieczeństwa oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi, a także zasady pełnienia służby wojskowej w kontekście praw i wolności obywatelskich. Następnie polskie rozwiązania konstytucyjne zostały poddane analizie prawnoporównawczej z przepisami konstytucji wybranych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego – Niemiec, Francji, Hiszpanii, Grecji, Danii, Norwegii, Estonii i Czech

Pages (from - to)

41 - 71

DOI

10.18290/rnp.2019.29.3-3

URL

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12541

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 68-71.

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

6 months after publication

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0