Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Roczniki Nauk Prawnych

Editors

Additional title

EN Annals of Juridical Sciences

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law
5.10 Canon law

Journal unique ID

484099

Publisher name

Towarzystwo Naukowe KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Editorship

Towarzystwo Naukowe KUL ul. Chopina 29/11 20-023 Lublin e-mail: rnp@kul.pl

ISSN

1507-7896

eISSN

2544-5227

Publication frequency

quarterly

DOI

10.18290/rnp

URL

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp

Comments

Roczniki Nauk Prawnych: Prawo, Prawo kanoniczne, Administracja są branżowym periodykiem prawniczym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publikowane są w nim artykuły z zakresu prawa, prawa kanonicznego i administracji, a także glosy, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. Czasopismo "Roczniki Nauk Prawnych" jest indeksowane w następujących bazach danych: CEEOL (Central and Eastern European Online Library) CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 10.0 ---
  • 2019 40.0 ---
  • 2020 40.0 ---
  • 2021 70.0 ---