Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Uwarunkowania prawno-organizacyjne współpracy Policji i Sił Zbrojnych RP w działaniach kontrterrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN Legal and Organizational Conditions for Cooperation Between Police and Polish Armed Forces in Counter-Terrorism Activities in Public Buildings

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Antyterroryzm
 • Kontrterroryzm
 • Policja
 • Prawo
 • Siły zbrojne
 • Współdziałanie
 • Bezpieczeństwo
 • Współpraca cywilno-wojskowa
EN
 • Armed Forces
 • Counterterrorism
 • Safety
Pages (from - to)

137 - 153

Book

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. [T. 2]

Points of MNiSW / chapter

20