Processing may take a few seconds...

Article

Title

Kontrola tajnych operacji wywiadu przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Oversight of covert actions by the Congress of the United States of America

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Sejmowy

Journal year: 2020 | Journal number: nr 5(160)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kongres
  • Kontrola
  • Służby wywiadowcze
  • Wywiad
  • Stany Zjednoczone
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

35 - 54

DOI

https://doi.org/10.31268/PS.2020.64

URL

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/przegladSejmArtMeta.xsp?documentId=2276498D8B35E016C125861F0050C35F&lang=PL

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

70 [List 2019]