Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Sejmowy

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Legal education
5.10 Canon law

Journal unique ID

27438

Publisher name

Kancelaria Sejmu

Editorship

"Przegląd Sejmowy", ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa Tel.: +48 22 694 13 00 E-mail: przegsejm@sejm.gov.pl, urszula.nalecz@sejm.gov.pl, ewa.cwiekala@sejm.gov.pl

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości | Administracja publiczna

ISSN

1230-5502

Publication frequency

bimonthly

URL

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/przegladSejm.xsp

Comments

Czasopismo zostało utworzone decyzją Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 22 grudnia 1992 roku, ukazuje się od 1993 roku, początkowo jako kwartalnik, a od 1996 roku jako dwumiesięcznik. Misją czasopisma jest działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy naukowej o parlamencie i parlamentaryzmie, a także wspieranie i dokumentowanie prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Celem zaś integracja wiedzy właściwej dla wielu dyscyplin zaliczanych do nauk prawnych, społecznych i humanistycznych. "Przegląd Sejmowy" jest dostępny w bazach danych C.E.E.O.L., CEJSH, POL-index, Index Copernicus, BazHum oraz EBSCO Legal Source.

Unified list of scientific journals 2013-2016

11

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 11 ---
  • 2018 11  [Unified list of scientific journals 2013-2016] ---
  • 2019 70 ---
  • 2020 70  [List 2019] ---