Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Rola Konwentu Seniorów w Sejmie RP na tle porównawczym parlamentów państw europejskich

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa
  • Parlament
  • Prawo konstytucyjne
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

129 - 144

URL

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.ID-fac6683c-4b4e-40e9-aaec-af548485eb95

Book

Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu

License type

CC BY (attribution alone)

Points of MNiSW / chapter

20