Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Rola Konwentu Seniorów w Sejmie RP na tle porównawczym parlamentów państw europejskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Europa
  • Parlament
  • Prawo konstytucyjne
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

129 - 144

URL

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.ID-fac6683c-4b4e-40e9-aaec-af548485eb95

Książka

Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0