Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ujednolicenie prawa w zakresie systemowych rozwiązań ochrony ludności i obrony cywilnej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ministerstwo Obrony Narodowej (Polska)
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Prawodawstwo
Pages (from - to)

67 - 78

Book

Współczesna obrona cywilna : wyzwania, ryzyko, zagrożenia

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Współczesna obrona cywilna. Wyzwania, ryzyko, zagrożenia, 23.11.2017, Kraków, Polska

Points of MNiSW / chapter

20