Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ujednolicenie prawa w zakresie systemowych rozwiązań ochrony ludności i obrony cywilnej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ministerstwo Obrony Narodowej (Polska)
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Prawodawstwo
Strony (od-do)

67 - 78

Książka

Współczesna obrona cywilna : wyzwania, ryzyko, zagrożenia

Zaprezentowany na

Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Współczesna obrona cywilna. Wyzwania, ryzyko, zagrożenia, 23.11.2017, Kraków, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0