Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ujednolicenie prawa w zakresie systemowych rozwiązań ochrony ludności i obrony cywilnej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ministerstwo Obrony Narodowej (Polska)
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Polska
  • Prawodawstwo
Pages (from - to)

67 - 78

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052718487805066&context=L

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 76-78. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesna obrona cywilna : wyzwania, ryzyko, zagrożenia

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Współczesna obrona cywilna. Wyzwania, ryzyko, zagrożenia, 23.11.2017, Kraków, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0