Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Współczesna obrona cywilna. Wyzwania, ryzyko, zagrożenia

Conference date

23.11.2017

Place

Kraków, Polska

Conference type

international

Organizer

Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Nauk Społecznych Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Akademia Obrony Narodowej Republiki Austrii w Wiedniu

Centrum Zorientowanena Ludzkość Dowodzenia i Polityki Obronnej

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bernie

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie

Wojskowa Akademia Medyczna w Kijowie

Publications (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS