Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Joanna Taczkowska-Olszewska, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (28)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 2.
  Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona - obowiązki - odpowiedzialność / Agnieszka Brzostek (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020 - 220 s.

  Scholarly monograph 100
 • 3.
  Instytucje prawa pracy w systemie rozwiązań prawnych służących zapobieganiu przyczynom przestępczości. / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Monika Nowikowska (IP) / Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska, 2019 - 314 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Retencja, migracja i przepływy danych w cyberprzestrzeni. Ochrona danych osobowych w systemie bezpieczeństwa państwa / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Monika Nowikowska (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

  Scholarly monograph 100
 • 6.
  Świadczenie usług drogą elektroniczną : komentarz / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2019 - 445 s.

  Scholarly monograph 100
 • 7.
  Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / Agnieszka Brzostek (IP), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Waldemar Kitler (WBN), Monika Nowikowska (IP), Filip Radoniewicz (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP), Krzysztof Wąsowski (IP) / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2019 - 433 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 8.
  Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - 261 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 9.
  Zarządzanie ludźmi w organizacji. Zapobieganie przyczynom przestępczości / Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Jawność życia publicznego / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Opole, Polska : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Monografie prawnicze, 2018 - 348 s.

  Scholarly monograph 5
 • 11.
  Majątkowy i niemajątkowy charakter prawa do (ochrony) danych osobowych w świetle przepisów reformujących system ochrony danych osobowych w UE / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Reforma ochrony danych osobowych - cel, narzędzia, skutki / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - p. 11-33

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Proprietary and non-proprietary nature of the right (to the protection) of personal data in the light of provisions reforming the personal data protection system in the EU / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Reform of protection of personal data system : purpose, tools, effects / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - p. 7-21

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych w cyberprzestrzeni / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP / red. Waldemar Kitler (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2018 - p. 171-198

  Chapter in monograph 5
 • 14.
  Racjonalizacja wolności prasy - od modelu absolutnego do warunkowego : europejski i krajowy kontekst wykładni praw / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // Przegląd Sejmowy - 2018, nr 1 (144), p. 113-134

  Scholarly article 11
 • 15.
  Reforma ochrony danych osobowych - cel, narzędzia, skutki / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - 245 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 16.
  Reform of protection of personal data system : purpose, tools, effects / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - 139 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 17.
  (Samo)związanie się twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych na przykładzie umów wydawniczych / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Prawo wobec kultury i sztuki / red. Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (WBN), Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2018 - p. 229-246

  Chapter in monograph 20
 • 18.
  Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wzmocnienie czy osłabienie ochrony / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Jawność życia publicznego / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Opole, Polska : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2018 - p. 5-25

  Chapter in monograph 5
 • 19.
  Autonomia informacyjna jednostki a zarządzanie cyfrową tożsamością. Granice autokreacji / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017 - p. 33-48

  Chapter in monograph 20
 • 20.
  Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2017 - 357 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 21.
  Bezpieczeństwo informacyjne jako kategoria prawna. Ujęcie teoretyczne / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2017 - p. 47-67

  Chapter in monograph 5
 • 22.
  Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Piotr NOWAK (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 655-662

  Chapter in monograph 20
 • 23.
  Modele przebiegu służby wojskowej / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Piotr NOWAK (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 647-654

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  Stosunek służbowy jako stosunek zatrudnienia / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Piotr NOWAK (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 629-646

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Dostęp do informacji publicznej, informacja niejawna, ochrona danych osobowych, tajemnice zawodowe, tajemnica państwowa / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Wielka Encyklopedia Prawa. T. IX Prawo Mediów / red. Joanna Sieńczyło-Chlabicz - Warszawa, Polska : Fundacja ubi societas ibi ius, 2016

  Chapter in monograph
 • 26.
  Poufność i jawność informacji o sprawach publicznych. Granice dostępu / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań / red. Tadeusz Konomiuk, Ksenia Kakareko - Warszawa, Polska : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2016 - p. 167-191

  Chapter in monograph
 • 27.
  Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN) / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN): Adam Marszałek, 2016 - 479 s.

 • 28.
  Status prawny zawodu dziennikarza w Polsce / Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) // W: Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi / red. Janusz Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2016 - p. 913-935

  Chapter in monograph