Processing may take a few seconds...

Article

Title

Racjonalizacja wolności prasy - od modelu absolutnego do warunkowego : europejski i krajowy kontekst wykładni praw

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN Rationalization of the freedom of the press - from an absolute model to a conditional model : the European and national context of the interperetation of law

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Sejmowy

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (144)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Orzecznictwo
  • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
  • Prawo prasowe
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Trybunał Konstytucyjny
  • Wolność mediów
Pages (from - to)

113 - 134

URL

http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/66ADA7FBB88FFB7EC125824200430B89/$file/7.Joanna%20Taczkowska-Olszewska.pdf

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

11 [Unified list of scientific journals 2013-2016]