Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Racjonalizacja wolności prasy - od modelu absolutnego do warunkowego : europejski i krajowy kontekst wykładni praw

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Rationalization of the freedom of the press - from an absolute model to a conditional model : the European and national context of the interperetation of law

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2018 | Numer: nr 1 (144)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Orzecznictwo
  • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
  • Prawo prasowe
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Trybunał Konstytucyjny
  • Wolność mediów
Streszczenie

EN The freedom of the press is very highly placed in hierarchy of values legally protected in national and international legal order. The manner and scope of the protection of the freedom of the press is determined not only by the standards of domestic law, but, above all, the standards of international law. They set the standard of freedom of the press binding on the countries which are signatories of international agreements on which this standard has been established. Any violation of the European standard of freedom of the press constitutes the reason for incriminating a particular state and justifi es the application of the recourse for compensation against it. The aim of the article is to examine the changes occurred within the European law in the sphere of protection of freedom of expression. In particular, it is aimed at pointing out the process of giving up the model of absolute freedom of the press in favour of the conditional model proposed in domestic legal systems of Member States of the Council of Europe. An analysis is made of both historical and current case law of the European Court of Human Rights. The author also identifi es the relationship between the position taken by the Court of Human Rights and the views expressed by the Court of Justice of the European Union on the basis of the Charter of Fundamental Rights.

Strony (od-do)

113 - 134

URL

http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/66ADA7FBB88FFB7EC125824200430B89/$file/7.Joanna%20Taczkowska-Olszewska.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

11,0