Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Silva Rerum

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum

Data opublikowania

2018

Liczba stron

246

ISBN

978-83-65697-30-1

URL

https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788365697301&spisTR=1&store_id=2

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo
Rozdziały
Majątkowy i niemajątkowy charakter prawa do (ochrony) danych osobowych w świetle przepisów reformujących system ochrony danych osobowych w UE (s. 11-33)
Ochrona danych osobowych po reformie 2018 r. a prawo do informacji : aspekt konstytucyjny (s. 77-90)
Bezpieczeństwo informacyjne PNR w lotnictwie cywilnym (s. 91-113)
Specyfika ochrony danych osobowych w Siłach Zbrojnych RP (s. 115-130)
Uprawnienia służb specjalnych w zakresie dostępu do danych osobowych (s. 131-146)
Przetwarzanie danych osobowych przez organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (s. 147-161)
Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie przetwarzania informacji w postępowaniu administracyjnym (s. 147-161)
Ochrona danych osobowych w dokumentacji kontrolnej (s. 165-179)
Ochrona danych osobowych w ramach stosunku pracy (s. 181-193)
Przestępstwo kradzieży tożsamości : aspekty wybrane (s. 195-209)
Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze obrotu specjalnego (s. 211-229)
Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ stojący na straży prawa do ochrony danych osobowych (s. 231-243)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0