Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Majątkowy i niemajątkowy charakter prawa do (ochrony) danych osobowych w świetle przepisów reformujących system ochrony danych osobowych w UE

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Unia Europejska
Pages (from - to)

11 - 33

Book

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki

Points of MNiSW / chapter

20.0