Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze obrotu specjalnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działalność gospodarcza
  • Handel bronią
  • Informacje niejawne
  • Ochrona danych osobowych
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
Pages (from - to)

211 - 229

Book

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki

Ministry points / chapter

20.0