Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Przetwarzanie danych osobowych przez organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Ochrona danych osobowych
  • Postępowanie administracyjne
Pages (from - to)

147 - 161

Book

Reforma ochrony danych osobowych - cel, narzędzia, skutki

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20