Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Specyfika ochrony danych osobowych w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Dane osobowe
  • Polska
  • Ochrona danych osobowych
  • Siły zbrojne
  • Systemy informatyczne
EN
  • Armed forces
  • Cybersecurity
  • Personal data protection
  • Poland
Abstract

PL Artykuł prezentuje podstawowe założenia prawne ochrony danych osobowych związanych ze specyfiką funkcjonowania formacji mundurowej i uzbrojonej jaką są Siły Zbrojne RP w tym zagrożenia dla wojskowych systemów informatycznych zawierających dane osobowe oraz warunki i standardy jakie powinny spełniać jednostki wojskowe oraz inne instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej w tym zakresie.

EN The article presents the basic legal assumptions for the protection of personal data related to the specificity of the functioning of the uniformed and armed formation, which are the Polish Armed Forces, including threats to military IT systems containing personal data as well as conditions and standards to be met by military units and other institutions of the Ministry of National Defense in this regard

Pages (from - to)

115 - 130

URL

https://www.researchgate.net/publication/339847728_Specyfika_ochrony_danych_osobowych_w_Silach_Zbrojnych_RP

Book

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki

Points of MNiSW / chapter

20.0