Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Specyfika ochrony danych osobowych w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

115 - 130

Book

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20