Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona danych osobowych w dokumentacji kontrolnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola
  • Informacja publiczna
  • Ochrona danych osobowych
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

165 - 179

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, wykaz orzecznictwa na stronach 177-179.

Book

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki

Ministry points / chapter

20.0