Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie przetwarzania informacji w postępowaniu administracyjnym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Postępowanie administracyjne
  • Przetwarzanie informacji
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

147 - 161

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, wykaz orzecznictwa na stronach 160-161.

Book

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki

Ministry points / chapter

20.0