Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Postępowanie administracyjne
  • Przetwarzanie informacji
Date of online publication

2018

Book

Reforma ochrony danych osobowych - cel, narzędzia, skutki

Points of MNiSW / chapter

20