Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

(Samo)związanie się twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych na przykładzie umów wydawniczych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo autorskie
  • Autorskie prawa osobiste
Pages (from - to)

229 - 246

Book

Prawo wobec kultury i sztuki

Points of MNiSW / chapter

20.0