Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Autonomia informacyjna jednostki a zarządzanie cyfrową tożsamością. Granice autokreacji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Autoprezentacja
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Tożsamość internetowa
  • Tożsamość osobista
Pages (from - to)

33 - 48

Book

Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego

Points of MNiSW / chapter

20.0