Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Poufność i jawność informacji o sprawach publicznych. Granice dostępu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informacja publiczna
  • Prawo do informacji publicznej
Pages (from - to)

167 - 191

Book

Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań