Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dostęp do informacji publicznej, informacja niejawna, ochrona danych osobowych, tajemnice zawodowe, tajemnica państwowa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Informacja publiczna
  • Informacje niejawne
Comments

Opis zmodyfikowany nie z autopsji.

Book

Wielka Encyklopedia Prawa. T. IX, Prawo Mediów

License type

other