Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Dostęp do informacji publicznej, informacja niejawna, ochrona danych osobowych, tajemnice zawodowe, tajemnica państwowa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Informacja publiczna
  • Informacje niejawne
Uwagi

Opis zmodyfikowany nie z autopsji.

Książka

Wielka Encyklopedia Prawa. T. IX Prawo Mediów

Typ licencji

inne