Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wielka Encyklopedia Prawa. T. IX, Prawo Mediów

Editors

Year of publication

2016

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Tom Prawo mediów został poświęcony prawu prasowemu i stanowi rezultat współpracy znamienitych przedstawicieli środowiska naukowego, którzy zajmują się tą dziedziną zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Biorąc pod uwagę zarówno liczbę haseł, jak i zakres przedstawionej problematyki, można stwierdzić, że jest to najobszerniejsze opracowanie spośród encyklopedii i słowników poświęconych prawu prasowemu. Zdecydowanie największa liczba haseł encyklopedii odnosi się do unormowań zawartych w ustawie z 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej cyt. jako pr.pras.). Wejście ustawy w życie 1 lipca 1984 r. stanowiło kolejny etap w rozwoju ustawodawstwa normującego działanie środków społecznego przekazu (mediów). Prace nad prawem prasowym podejmowano po II wojnie światowej kilkakrotnie, zgłaszając postulaty kodyfikacji prawa prasowego, m.in. w latach: 1963, 1968 i 1974. Uchwalenie ustawy było poprzedzone opracowaniem projektu społecznego w grudniu 1981 r., który został przygotowany przez zespół pod kierunkiem prof. A. Kopffa oraz sformułowanego na zlecenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przez prof. B. Michalskiego. Uchwalona przez Sejm 26 stycznia 1984 r. i wielokrotnie nowelizowana ustawa - Prawo prasowe, jest podstawowym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie środków społecznego przekazu, normującym w sposób kompleksowy najważniejsze zagadnienia związane z działalnością prasową.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Fundacja ubi societas ibi ius

Date of publication

2016

Number of pages

443

ISBN

978-83-64556-08-1

URL

https://www.ksiegarnia-europejska.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788364556081&hthost=1&store_id=2

Keywords
PL
  • Polska
  • Prawo prasowe
  • Środki masowego przekazu
Chapters