Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Status prawny zawodu dziennikarza w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dziennikarze
  • Prawo
  • Zawód
Pages (from - to)

913 - 935

Book

Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi