Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne, ochrona danych osobowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wolters Kluwer Polska

Wydawca z listy MNiSW

Wolters Kluwer Polska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

314

ISBN

978-83-8160-421-5

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=991052522715705066

Słowa kluczowe
PL
  • Informacje niejawne
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo do informacji publicznej
Uwagi

Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Opublikowano w

Seria: Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0