Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Paweł Rafał Ostolski, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (21)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Kompetencje nauczyciela przedmiotu "edukacja wojskowa" / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Rafał Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 183-193

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Rafał Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 227 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 3.
  Selected problems of defence training in Poland / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1 / red. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 198-208

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Dylematy przygotowania metodycznego nauczycieli akademickich / Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 240 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  A Culture of Security in a Small Homeland / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: International Scientific Conference 2019. Collection of Papers. Defense and Security. Arms, Technologies, Logistics. Communication and Computing Technologies. Cybersecurity. Social Science - Shumen, Bulgaria : "Vasil Levski" National Military University, “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty, 2019 - p. 7-14

  Chapter in monograph / paper 5
 • 6.
  Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej / red. Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 139 s.

  Scholarly monograph 20
 • 7.
  Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 110 s.

  Research work
 • 8.
  Obronność Polski w XXI wieku / red. Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW), Milena Palczewska (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 752 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 9.
  Ocena możliwości zastosowania teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / red. Tadeusz Graca, Dorota Łażewska - Józefów, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017 - p. 249-274

  Chapter in monograph / paper 5
 • 10.
  Opinie oficerów o możliwościach usprawnienia systemu kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą informatycznych systemów zarządzania / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0 - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017 - p. 152-167

  Chapter of research work
 • 11.
  Opinie oficerów o systemie kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 170-200

  Chapter of research work
 • 12.
  Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Grzegorz Pilarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, 2017 - 184 s.

  Research work
 • 13.
  Rola, miejsce i ogólna charakterystyka ćwiczeń obronnych w systemie szkolenia obronnego Rzeczypospolitej Polskiej / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 11-30

  Chapter of research work
 • 14.
  Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.18.1.0 / Krzysztof Krakowski (WW), Paweł Ostolski (WW), Andrzej Mocarski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 130 s.

  Research work
 • 15.
  Urządzenia do szkolenia z broni strzeleckiej / Paweł Ostolski (WW) // W: Środki dydaktyczne i oprzyrządowanie procesu szkolenia obronnego RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.18.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 67-88

  Chapter of research work
 • 16.
  Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0 / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Andrzej Mocarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 216 s.

  Research work
 • 17.
  Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej / Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 130 s.

  Scholarly monograph
 • 18.
  Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (część I) / Paweł Ostolski (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2016, nr 1 (17), p. 139-153

  Scholarly article 6
 • 19.
  Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (część II) / Paweł Ostolski (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2016, nr 4(20), p. 28-40

  Scholarly article 6
 • 20.
  Wyniki badań empirycznych / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.18.1.0 / red. Krzysztof Krakowski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 70-89

  Chapter of research work
 • 21.
  Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.34.3.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Krzysztof Krakowski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 277 s.

  Research work