Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

184

Słowa kluczowe
PL
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Szkolenie wojskowe
Rozdziały
Współczesność i przyszłość systemu kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 17-111)
Przyszłość systemów informatycznych zarządzania kształceniem (s. 112-151)
Opinie oficerów o możliwościach usprawnienia systemu kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą informatycznych systemów zarządzania (s. 152-167)