Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przyszłość systemów informatycznych zarządzania kształceniem

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prognostyka wojskowa
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Szkolenie wojskowe
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

112 - 151

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB17000516

Book

Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0