Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Perspektywy systemów informatycznych zarządzania szkoleniem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.32.2.0

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel