Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena możliwości zastosowania teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Evaluation of applicability pedagogical constructivism and connectivism theories in the Polish Armed Forces training system

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Konektywizm
  • Konstruktywizm
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Szkolenie wojskowe
Pages (from - to)

249 - 274

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 273-274. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi

Presented on

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku, 24.04.2017, Józefów, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0