Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ocena możliwości zastosowania teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Evaluation of applicability pedagogical constructivism and connectivism theories in the Polish Armed Forces training system

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Konektywizm
  • Konstruktywizm
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Szkolenie wojskowe
Pages (from - to)

249 - 274

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 273-274. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi

Presented on

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku, 24.04.2017, Józefów, Polska

Points of MNiSW / chapter

5