Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ocena możliwości zastosowania teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Evaluation of applicability pedagogical constructivism and connectivism theories in the Polish Armed Forces training system

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Konektywizm
  • Konstruktywizm
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Szkolenie wojskowe
Strony (od-do)

249 - 274

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 273-274. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi

Zaprezentowany na

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku, 24.04.2017, Józefów, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0