Processing may take a few seconds...

Conference

Name

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku

Conference date

24.04.2017

Place

Józefów, Polska

URL

https://wsge.edu.pl/pl/ko170425

Organizer

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie