Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cechy przywódcze kadr systemu bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Leadership of Security System Personnel

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Generałowie
 • Kompetencje przywódcze
 • Kompetencje społeczne
 • Osobowość żołnierza
 • Przywództwo
 • Siły zbrojne
 • Sztuka wojenna
EN
 • Armed forces
 • Art of warfare
 • Generals
 • Leader
 • Leadership competencies
Abstract

PL Rozdział stanowi indywidualną interpretację autora w zakresie postrzegania przywódców przez wybranych klasyków sztuki wojennej. Głównym celem było zidentyfikowanie oraz porównanie kluczowych cech, którymi powinni charakteryzować się prawdziwi przywódcy. Stanowią podstawę kształtowania pożądanych kompetencji nie tylko wzorowego dowódcy, ale całego zasobu kadr systemu bezpieczeństwa narodowego. Jest to pierwszy tekst autora poruszający tę bardzo obszerną problematykę badawczą, jaką stanowi przywództwo w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagę czytelnika pragnie on skierować na klasyczne postrzeganie generała, wodza i dowódcy z wykorzystaniem przykładów opisanych przed wiekami przez wielkie autorytety. Dostrzegane przez nich cechy zostały poddane analizie komparatystycznej, której wyniki umożliwiły wskazanie wspólnych elementów oraz różnic.

EN The changing and complex environment of the security system requires having well-qualified human capital in individual subsystems. Qualifications can sometimes be insufficient in a variety of situations, which will be characterized by uncertainty and ambiguity in their perception. The guarantee of success may be the possession of permanent leadership qualities by the security system staff. The level of possession of specific features can be a variable that affects the generation of needs in the area of competence improvement and forms the basis of professional promotion. Holding positions related to the performance of duties that require resolute and courageous decision making can be a decisive factor in ensuring safety. It seems reasonable to search for a catalog of features particularly desirable among the staff of individual subsystems of the security system.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

161 - 180

Comments

Bibliografia na stronach 177-180.

Book

Edukacja w świecie VUCA. [2], Szanse, wyzwania, zagrożenia

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0