Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Edukacja w świecie VUCA. [2], Szanse, wyzwania, zagrożenia

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Libron - Filip Lohner

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2021

Liczba stron

405

ISBN

978-83-66269-58-3

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Edukacja
  • Nauczanie
  • VUCA
  • Zagrożenia
Rozdziały
Motywacja zawodowa kadry dowódczej w Siłach Zbrojnych RP (s. 143-159)
Cechy przywódcze kadr systemu bezpieczeństwa narodowego (s. 161-180)
Zarządzanie perspektywą gender w polskiej armii (s. 229-246)