Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zarządzanie perspektywą gender w polskiej armii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Management on Gender Perspective in Polish Army

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Gender
  • Kariera
  • Kobiety (żołnierze)
  • Płeć
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
  • Polska
Streszczenie

PL Rozdział dotyczy problematyki postrzegania kwestii gender w polskiej armii. Kluczowe punkty tekstu to zasady służby dla żołnierzy obu płci, opinie kobiet-żołnierzy na temat realizacji polityki płci, jak również świadomość perspektywy gender u mężczyzn-żołnierzy. Opracowanie przedstawia wyniki badań jakościowych i ilościowych, obejmujących zarówno kobiety, jak i mężczyzn służących w polskiej armii.

EN The article concerns the issue of gender perspective in Polish army. The key points of article are rules of service for soldiers, women’s views on the implementation of gender perspective and the awareness of gender perspective in the mind of men soldiers. The article shows results of qualitative and quantitative research in Polish army (both women and man). The army is the institution has been created by man and for man from many ages. Nowadays, the women are minority in army. There are dominated masculine style of work and communication. It is connected with gender, culture, stereotypies and society’s mentality.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

229 - 246

Uwagi

Bibliografia na stronach 245-246.

Książka

Edukacja w świecie VUCA. [2], Szanse, wyzwania, zagrożenia

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0