Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie perspektywą gender w polskiej armii

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Management on Gender Perspective in Polish Army

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Gender
  • Kariera
  • Kobiety (żołnierze)
  • Płeć
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
  • Polska
Abstract

PL Rozdział dotyczy problematyki postrzegania kwestii gender w polskiej armii. Kluczowe punkty tekstu to zasady służby dla żołnierzy obu płci, opinie kobiet-żołnierzy na temat realizacji polityki płci, jak również świadomość perspektywy gender u mężczyzn-żołnierzy. Opracowanie przedstawia wyniki badań jakościowych i ilościowych, obejmujących zarówno kobiety, jak i mężczyzn służących w polskiej armii.

EN The article concerns the issue of gender perspective in Polish army. The key points of article are rules of service for soldiers, women’s views on the implementation of gender perspective and the awareness of gender perspective in the mind of men soldiers. The article shows results of qualitative and quantitative research in Polish army (both women and man). The army is the institution has been created by man and for man from many ages. Nowadays, the women are minority in army. There are dominated masculine style of work and communication. It is connected with gender, culture, stereotypies and society’s mentality.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

229 - 246

Comments

Bibliografia na stronach 245-246.

Book

Edukacja w świecie VUCA. [2], Szanse, wyzwania, zagrożenia

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0