Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

216

Keywords
PL
  • Systmy informatyczne zarządzania
Chapters
Współczesne zarządzanie kształceniem, nauczaniem-uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym na przykładzie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 15-36)
Programowanie ćwiczeń SZRP, planowanie i rozliczanie działalności w resorcie obrony narodowej, ocena jednostek organizacyjnych SZRP oraz dyscyplina wojskowa jako funkcje zarządzania szkoleniem SZRP (p. 37-111)
Przeznaczenie i struktura Wirtualnej Uczelni (p. 112-125)
Uniwersytecki System Obsługi Studiów (p. 125-149)
LIBRUS Synergia (p. 149-169)
Opinie oficerów o systemie kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 170-200)
Zakończenie (p. 201-203)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej