Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

216

Słowa kluczowe
PL
  • Systmy informatyczne zarządzania
Rozdziały
Współczesne zarządzanie kształceniem, nauczaniem-uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym na przykładzie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 15-36)
Programowanie ćwiczeń SZRP, planowanie i rozliczanie działalności w resorcie obrony narodowej, ocena jednostek organizacyjnych SZRP oraz dyscyplina wojskowa jako funkcje zarządzania szkoleniem SZRP (s. 37-111)
Przeznaczenie i struktura Wirtualnej Uczelni (s. 112-125)
Uniwersytecki System Obsługi Studiów (s. 125-149)
LIBRUS Synergia (s. 149-169)
Opinie oficerów o systemie kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 170-200)
Zakończenie (s. 201-203)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej