Processing may take a few seconds...

Book

Title

Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.5] Science about politics and administration
[5.9] Pedagogy

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

216

Keywords
PL
  • Systmy informatyczne zarządzania
Chapters
Współczesne zarządzanie kształceniem, nauczaniem-uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym na przykładzie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 15-36)
Programowanie ćwiczeń SZRP, planowanie i rozliczanie działalności w resorcie obrony narodowej, ocena jednostek organizacyjnych SZRP oraz dyscyplina wojskowa jako funkcje zarządzania szkoleniem SZRP (p. 37-111)
Przeznaczenie i struktura Wirtualnej Uczelni (p. 112-125)
Uniwersytecki System Obsługi Studiów (p. 125-149)
LIBRUS Synergia (p. 149-169)
Opinie oficerów o systemie kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 170-200)
Zakończenie (p. 201-203)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej