Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

LIBRUS Synergia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dokumentacja szkolna
  • Edukacja
  • Rodzice
  • Systemy informatyczne
  • Gimnazja
  • Szkoły podstawowe
  • Uczniowie
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

149 - 169

Książka

Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne