Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Systemy informatyczne
  • Szkolnictwo wyższe
  • Organizacja pracy
  • Zarządzanie
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

125 - 149

Książka

Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne