Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Systemy informatyczne
  • Szkolnictwo wyższe
  • Organizacja pracy
  • Zarządzanie
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

125 - 149

Book

Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other