Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przeznaczenie i struktura Wirtualnej Uczelni

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Systemy informatyczne zarządzania
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

112 - 125

Book

Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0