Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

A Culture of Security in a Small Homeland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Safety
  • Small homeland
  • Social participation
PL
  • Aktywność społeczna
  • Bezpieczeństwo
  • Ojczyzna
  • Społeczności lokalne
  • Świadomość regionalna
Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Strony (od-do)

7 - 14

URL

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=International+Scientific+Conference+%22Defense+Technologies%22+DefTech+2019%2C+Faculty+of+Artillery%2C+Air+Defense+and+Communication+and+Information+Systems

Książka

International Scientific Conference 2019. Collection of Papers. Defense and Security. Arms, Technologies, Logistics. Communication and Computing Technologies. Cybersecurity. Social Science

Zaprezentowany na

International Scientific Conference "Defense Technology Forum 2019", 1-3.10.2019, Shumen, Bulgaria

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0