Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

International Scientific Conference "Defense Technology Forum 2019"

Data konferencji

1-3.10.2019

Miejsce

Shumen, Bulgaria

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://www.aadcf.nvu.bg/en/index_en.html

Organizator

"Vasil Levski" National Military University, “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS