Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.9 Pedagogy

Year of publication

2017

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Keywords
PL
  • Dydaktyka wojskowa
  • Konstruktywizm
Chapters
Założenia teorii konstruktywizmu pedagogicznego (p. 11-44)
Założenia teorii konektywizmu pedagogicznego (p. 45-98)
Aktualne uwarunkowania szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 99-219)
Współczesne wojskowe środki dydaktyczne (p. 198-219)
Opinie o możliwościach zastosowania teorii konektywizmu i konstruktywizmu w szkoleniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie (p. 220-247)