Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = sociological sciences, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (69)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Donosiciel czy sygnalista : wnioski z badań i ich implikacje dla bezpieczeństw społecznego / Beata Łaciak (WBN) // W: Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 157-169

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Electronic Data Interchange basis for the functioning of the Logistics Distribution Center / Marian Kopczewski, Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka (WW), Grzegorz Kądzielewski // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 11969-11978

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 3.
  Istota systemu zarządzania kryzysowego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii / Sławomir Żurawski, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO, Katarzyna Mikurenda - Kalisz, Polska : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020 - p. 7-22

  Chapter in monograph / paper 20
 • 4.
  Kobiety w Parlamencie Europejskim. Strategie partii politycznych w wyborach 2019 roku w Polsce / Małgorzata Druciarek, Beata Łaciak (WBN) / Warszawa, Polska : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2020 - 41 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Komunikacja strategiczna jako element środowiska informacyjnego / Julia Nowicka (WW) // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO, Katarzyna Mikurenda - Kalisz, Polska : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020 - p. 311-328

  Chapter in monograph / paper 20
 • 6.
  Legal and Organizational Aspects of Preparing the State to Act In Crisis Situations / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Robert Socha, Henryk Wyrębek // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 11605-11615

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 7.
  Ograniczona widoczność a prowadzenie działań / Rafał Chrupek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 4, p. 8-15

  Scholarly article 5
 • 8.
  Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych / Katarzyna Ochyra-Żurawska, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO, Katarzyna Mikurenda - Kalisz, Polska : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020 - p. 23-40

  Chapter in monograph / paper 20
 • 9.
  Systemy zarządzania kryzysowego w wybranych państwach NATO / Sławomir Żurawski, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO, Katarzyna Mikurenda - Kalisz, Polska : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020 - p. 41-54

  Chapter in monograph / paper 20
 • 10.
  Zatkany gwizdek sygnalisty : sygnaliści / prof. Beata Łaciak, socjolożka ; rozmawiał Przemysław Wilczyński / Beata Łaciak (WBN), Przemysław Wilczyński // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne - 2020, nr 7, p. 15-18

  Interview
 • 11.
  Authority in the organization / Aneta Chrząszcz, Julia Nowicka (WW), Wiesława Załoga // W: Инновации: от теории к практике : коллективная монография / red. A. M. Омельянюк - Brześć, Białoruś : БрГТУ, 2019 - p. 243-247

  Chapter in monograph / paper 5
 • 12.
  Balancing Public Access and Security / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey – PAISR 6(7)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 270-294

  Chapter in monograph 5
 • 13.
  Creating Your Perfect Security Career / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey – PAISR 7(8)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 149-166

  Chapter in monograph 5
 • 14.
  Dziecko we współczesnych polskich reklamach komercyjnych i społecznych / Beata Łaciak (WBN) // W: Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / red. Małgorzata Boguni-Borowska - Kraków, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 - p. 203-2019

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Etap pośredni : luzowanie / Rafał Chrupek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 4, p. 8-17

  Popular science article
 • 16.
  Funkcjonowanie zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu / Sławomir Żurawski, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 3 (44), p. 159-170

  Scholarly article 5
 • 17.
  Generacyjne wyzwania w zakresie funkcjonowania współczesnych organizacji / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Radosław Dawidziuk // Nowoczesne Systemy Zarządzania - 2019, t. 14, nr 1, p. 27-38

  Scholarly article 5
 • 18.
  How Civil Disturbance Affect Global Security / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey - PAISR 9(10)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 94-119

  Chapter in monograph 5
 • 19.
  How to Adapt Your Security Posture to the Infusion of Drones? / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey – PAISR 7(8)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 129-148

  Chapter in monograph 5
 • 20.
  Kapitał ludzki we współczesnej organizacji / Julia Nowicka (WW), Marek Ciekanowski // Nowoczesne Systemy Zarządzania - 2019, t. 14, nr 1, p. 79-90

  Scholarly article 5
 • 21.
  Konflikt jako element zarządzania organizacją / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Wiesława Załoga // Nowoczesne Systemy Zarządzania - 2019, t. 14, nr 1, p. 39-52

  Scholarly article 5
 • 22.
  Manager efficiency in the organization / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Yury Pauliuchuk // W: Инновации: от теории к практике : коллективная монография / red. A. M. Омельянюк - Brześć, Białoruś : БрГТУ, 2019 - p. 236-243

  Chapter in monograph / paper 5
 • 23.
  Obrona cywilna na szczeblu podstawowym / Julia Nowicka (WW) // W: Determinanty bezpieczeństwa państwa / red. Zbigniew Ciekanowski - Biała Podlaska, Polska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2019 - p. 260-274

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 511 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 25.
  Ochotnicza Straż Pożarna we wsparciu bezpieczeństwa społeczności lokalnych / Katarzyna Ochyra-Żurawska, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 3 (44), p. 183-197

  Scholarly article 5
 • 26.
  Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie samorządu lokalnego / Katarzyna Ochyra-Żurawska, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 1 (42), p. 227-240

  Scholarly article 5
 • 27.
  Protecting Mobile Devices from Today's Threats / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey - PAISR 9(10)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 120-144

  Chapter in monograph 5
 • 28.
  Rola polskich samorządów w kształtowaniu i realizacji polityki rodzinnej / Beata Łaciak (WBN), Małgorzata Druciarek / Warszawa, Polska : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2019 - 36 s.

  Scholarly monograph 100
 • 29.
  Samorządowe organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo lokalne / Katarzyna Ochyra-Żurawska, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 3 (44), p. 107-119

  Scholarly article 5
 • 30.
  Security : Cost or Benefit? / Julia Nowicka (WW) // W: New Jersey – PAISR 8(9)2019. Selected Issues and Topics / red. Michale Jones - New Jersey, United States : Polish-American Institute of Social Research, 2019 - p. 146-168

  Chapter in monograph 5
 • 31.
  Selected Elements of Organizational Culture in a Hierarchized Institution - Atmosphere : a Case Study / Julia Nowicka (WW), Zdzisław Szymański, Zbigniew Ciekanowski // W: Problematyka współczesnego zarządzania i finansów / red. Andrzej Woźniak, Maria Rybaczewska - Łódź, Polska : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019 - p. 63-76

  Chapter in monograph 20
 • 32.
  Selected Elements of Organizational Culture in a Hierarchized Institution – Creativeness : a Case Study / Julia Nowicka (WW), Zdzisław Szymański, Zbigniew Ciekanowski // W: Wybrane aspekty zarządzania i ekonomii / red. Robert Seliga - Łódź, Polska Warszawa, Polska : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019 - p. 81-96

  Chapter in monograph 20
 • 33.
  The role of leadership in the professional career of the staff of providers of the armed forces of the Polish Armed Forces / Wiesława Załoga, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2019, z. 134, p. 333-348

  Scholarly article 20
 • 34.
  The role of the professional environment in the development of social competences / Wiesława Załoga, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2019, z. 134, p. 333-348

  Scholarly article 20
 • 35.
  Wprowadzenie / Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (IHW), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 36.
  Wybrane elementy kultury organizacyjnej w instytucji zhierarchizowanej : artefakty fizyczne i język : studium przypadku / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka (WW) // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 2 (43), p. 379-388

  Scholarly article 5
 • 37.
  Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej / Julia Nowicka (WW), Katarzyna Ochyra-Żurawska, Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 2 (43), p. 347-358

  Scholarly article 5
 • 38.
  Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa / Ewa Kożuch, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa - 2019, nr 3 (44), p. 121-131

  Scholarly article / paper 5
 • 39.
  Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku / red. Julia Nowicka (WW), Anna Kurkiewicz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018 - 380 s.

  Scholarly monograph 20
 • 40.
  Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa / red. Julia Nowicka (WW), Stanisław Krysiński, Krzysztof Rejman - Jarosław, Polska : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018 - 349 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 41.
  Donosicielstwo i obywatelskie informowanie w opiniach uczestników badania / Beata Łaciak (WBN) // W: Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści? : studium socjologiczno-prawne / red. Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieńko, Beata Łaciak (WBN) - Warszawa, Polska : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018 - p. 189-207

  Chapter in monograph 20
 • 42.
  III. System Wykorzystania Doświadczeń jako narzędzie wspierające lessons learned w siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Rafał Roman Chrupek (WW) // W: Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa / red. Agnieszka Szczygielska (WZiD): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 43-75

  Chapter in monograph 20
 • 43.
  Jedzenie i jego funkcje w polskich serialach obyczajowych / Beata Łaciak (WBN) // Kultura Popularna - 2018, nr 2(56), p. 18-29

  Scholarly article 10
 • 44.
  Kompetencje społeczne kadry dowódczej oficerów Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa militarnego Polski / Wiesława Załoga, Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - 2018, nr 1(14), p. 203-215

  Scholarly article 7
 • 45.
  Kompetencje społeczne w karierze zawodowej pracowników / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Wiesława Załoga, Zdzisław Szymański // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2018, t. XIX, z. 11, cz. 2, p. 37-51

  Scholarly article 14
 • 46.
  Komunikacja strategiczna w naukach o zarządzaniu i jakości oraz w naukach o bezpieczeństwie / Julia Nowicka (WW), Wiesława Załoga, Zbigniew Ciekanowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - 2018, nr 1(14), p. 193-202

  Scholarly article 7
 • 47.
  Kwestia płci w nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych / Beata Łaciak (WBN), Małgorzata Druciarek / Warszawa, Polska : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2018 - 32 s.

  Scholarly monograph 100
 • 48.
  Medialny dyskurs na temat donosicielstwa / Beata Łaciak (WBN) // W: Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści? : studium socjologiczno-prawne / red. Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieńko, Beata Łaciak (WBN) - Warszawa, Polska : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018 - p. 209-230

  Chapter in monograph 20
 • 49.
  Menedżer w organizacji wobec sytuacji problemowych / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Zdzisław Szymański // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2018, t. XIX, z. 12, cz. 2, p. 303-316

  Scholarly article 14
 • 50.
  Międzynarodowe uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka (WW), Henryk Wyrębek, Zdzisław Szymański // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2018, t. XIX, z. 11, cz. 1, p. 143-156

  Scholarly article 14
 • 51.
  Ocena okresowa pracownika jako motywacja stosowana w jednostkach budżetowych / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Zdzisław Szymański, Yury Pauliuchuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2018, t. XIX, z. 12, cz. 2, p. 219-234

  Scholarly article 14
 • 52.
  Pozycja menedżera w organizacji / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Wiesława Załoga // Nowoczesne Systemy Zarządzania - 2018, t. 13, nr 4, p. 164-178

  Scholarly article 6
 • 53.
  Skarżypyty, donosiciele, sygnaliści? : studium socjologiczno-prawne / red. Jolanta Arcimowicz, Mariola Bieńko, Beata Łaciak (WBN) - Warszawa, Polska : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018 - 265 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 54.
  The Wages of Fear. Attitudes towards reffuges and migrants in Poland / Beata Łaciak (WBN), Justyna Segeš-Frelak / Warszawa, Polska : Foundation Institute of Public Affairs/Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2018 - 34 s.

  Scholarly monograph 100
 • 55.
  Wykorzystanie doświadczeń w sztuce wojennej: wybrane problemy / Rafał Chrupek (WW) // W: Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej / red. Ryszard Parafianowicz (IHW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 29-58

  Chapter in monograph 20
 • 56.
  Zagrożenia bezpieczeństwa jednostki / Julia Nowicka (WW), Zbigniew Ciekanowski, Zdzisław Szymański, Yury Pauliuchuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie - 2018, t. XIX, z. 11, cz. 1, p. 187-200

  Scholarly article 14
 • 57.
  Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa / Julia Nowicka (WW) // W: Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa / red. Julia Nowicka (WW), Stanisław Krysiński, Krzysztof Rejman - Jarosław, Polska : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018 - p. 141-155

  Chapter in monograph 5
 • 58.
  Ocena hybrydowych zagrożeń granicy państwa w aspekcie wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej / Marek Jan Kuczyński (WW) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 2 (22), p. 87-111

  Scholarly article 6
 • 59.
  Ocena zagrożeń państwa wynikających z nielegalnego przekraczania granicy / Marek Jan Kuczyński (WW) // W: Zagrożenia ochrony granicy państwowej w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza : numer tematu badawczego : II.2.29.2.0. / red. Leszek Elak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 42-82

  Chapter of research work
 • 60.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka (WW), Henryk Wyrębek / Warszawa, Polska : CeDeWu, 2017 - 282 s.

  Scholarly textbook / script 100
 • 61.
  Myśl operacyjna w operacji Enduring Freedom / Rafał Chrupek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 53-77

  Chapter of research work
 • 62.
  Myśl operacyjna w operacji Iracka Wolność / Rafał Chrupek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 77-106

  Chapter of research work
 • 63.
  System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0 / Andrzej Polak (WW), Rafał Chrupek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

 • 64.
  System Wykorzystania Doświadczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Rafał Chrupek (WW) // W: System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 125-166

  Chapter of research work
 • 65.
  Systemy Wykorzystania Doświadczeń sił zbrojnych wybranych państw i sojuszy / Rafał Chrupek (WW) // W: System Lesson Learned w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.13.2.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 90-124

  Paper
 • 66.
  Taktyka w konflikcie hybrydowym / Rafał Chrupek (WW) // W: Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku / red. Leszek Elak (WW), Artur Michalak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 131-150

  Chapter in monograph
 • 67.
  Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0 / Rafał Chrupek (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016

  Research work
 • 68.
  Założenia metodologiczne / Rafał Chrupek (WW) // W: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie w XXI wieku - nowe tendencje i zagrożenia : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.11.1.0 - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 15-34

  Chapter of research work
 • 69.
  Założenie metodologiczne / Rafał Chrupek (WW) // W: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.28.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 13-36

  Chapter of research work