Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2017

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

CeDeWu

Wydawca z listy MNiSW

CeDeWu

Data opublikowania

2017

Liczba stron

284

ISBN

978-83-7556-924-7

URL

https://cedewu.pl/Zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-sytuacjach-kryzysowych-p1698

Słowa kluczowe
PL
  • Mentoring
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 267-277.

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0