Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2017

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

CeDeWu

Publisher name from the MNiSW list

CeDeWu

Date of publication

2017

Number of pages

284

ISBN

978-83-7556-924-7

URL

https://cedewu.pl/Zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-sytuacjach-kryzysowych-p1698

Keywords
PL
  • Mentoring
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 267-277.

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0